PARTNEREK

Miskolci Egyetem

logo_miskolc

A Miskolci Egyetem az észak-magyarországi régió vezető felsőoktatási intézménye és tudományos központja, több mint 600 oktatóval és 8000 hallgatóval. Története 1735-re vezethető vissza, amikor a világ első műszaki felsőoktatási intézményét megalapították. Észak-magyarországi tudásközpontként és nemzetközileg ismert és elismert egyetemként a Miskolci Egyetem különleges küldetésének tekinti, hogy hozzájáruljon a régió szellemi örökségének megőrzéséhez, a szakemberek generációinak oktatásához és – ami ugyanolyan fontos – helyben megtartásukhoz. Regionális egyetemként, kiváló disszeminációs és projektmenedzsment készségeire alapozva, a legnagyobb innovációs és felsőoktatási projektek elindításában vett részt. Vezetőként vagy konzorciumi partnerként az egyetem minden célcsoportot és közönséget könnyen elérhet, és a projektirányítás mellett a Miskolci Egyetem teljes kapacitása rendelkezésre áll a kísérleti és az innovációs problémák magas szintű megoldására, mint számos tudományos projektben már bizonyította.

A Miskolci Egyetem Kémiai Intézete a projektben konzorciumvezető szerepet tölt be. A megvalósítás összefogásán túl kutatási infrastruktúráját hasznosítva rész vesz egy prototípus létrehozásában, aminek segítségével különböző származású szürkevizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési szennyvíz) újrafelhasználására nyílik lehetőség, a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának optimalizálása érdekében. A prototípus nagyléptékű alkalmazásával elősegíthető a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentése is.
A Miskolci Egyetem magas szintű oktatási tapasztalatait is kamatoztatja majd a szemléletformáló képzések, rendezvények során.

BorsodChem Zrt.

icon_3_B

Európa egyik piacvezető műanyag alap- és szervetlen vegyianyag gyártója vagyunk. A Wanhua Csoportba történő integrációnk révén két regionális cég egyesülésével globális Társasággá váltunk. Kiváló minőségű MDI, TDI, PVC és klór-alkáli termékeket állítunk elő, amelyek megtalálhatóak az építő-, autó-, bútor-, fa- és műanyagipari termékekben, berendezési tárgyainkban vagy éppen a cipőben, amit viselünk.

Történetünk több mint hét évtizedre nyúlik vissza. Az évek során szemtanúi és tevékeny részesei lehettünk a vegyiparban történő jelentős fejlődésnek, ezért a piaci elvárásoknak megfelelően folyamatosan fejlesztettük termékeinket, technológiai eljárásainkat.

Az innováció és a fenntartható fejlődés jegyében célunk minőségi alapanyagokat biztosítani a mindennapi életben nélkülözhetetlen termékekhez. Szenvedéllyel műveljük a kémiát, amely utat mutat számunkra az innovatív műanyagipari megoldások felé. Fáradhatatlanul azon dolgozunk, hogy a mindennapok kihívásait leküzdve eredményeinket a társadalom és a környezet javára fordítsuk.

LIFE

A BorsodChem elsősorban új, víztakarékos technológiák kifejlesztésével, a mikroklímát befolyásoló megoldások alkalmazásával és dolgozóink, valamint leendő munkavállalók megfelelő klíma szemléletének kialakításával kíván hozzájárulni a projekt megvalósításához.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

logo_kolorcity

Ha valaki a tíz évvel ezelőtti és a mai Kazincbarcika városképét összehasonlítja, megdöbbentő különbségeket láthat. Több mint negyven színes, óriás házfal, köztéri vagány szobrok, eredeti és egyedülálló ötletek, új és megújult épületek, az összművészeti Kolorfesztivál, valamint a vendégszerető lakók, akik büszkék városukra. A Kazincbarcikán kitalált és megvalósított Kolorcity brand jellemzője a játékosság, kreativitás és újszerűség, mely stílusjegyek az elmúlt évek alatt a város mindennapjainak részévé váltak.

Megújult Kazincbarcika Fő tere is, amely összességében mintegy 2000 m2-t meghaladó zöldterületen több mint 17 000 új fa, cserje, bokor és virág gondoskodik arról, hogy a város továbbra is Magyarország egyik legvirágosabb települése maradhasson. A régi játszóterek helyére modern, színes, fejlesztő eszközök kerültek. 2017-ben megérkeztek a térség legnagyobb zöld játszóterére, a Völgy parkba a fitneszeszközök és a kicsik szórakoztató látványos eszközei mellé és az Eötvös térre is az interaktív okoseszközök.

A város 2016-ban és 2020-ban megkapta a Kerékpárosbarát Település címet. A kerékpárút-hálózatnak köszönhetően a lakosság több mint 10 km-es útvonalon biztonságosan érheti el az intézményeket és a város főbb központjait.
Kazincbarcika, mint nemzeti sportváros elsődleges célja, hogy a felnövekvő generációk számára minden lehetőséget biztosítson arra, hogy megszeressék a mozgást, megtalálják a kedvükre való sportágat és ennek révén egészséges, aktív felnőtté vagy akár kiemelkedő élsportolóvá válhassanak. Az elmúlt években számos infrastrukturális fejlesztés is történt az állam, az egyház és az önkormányzat, a helyi vállalkozások cégek közös összefogásával.

Energiastratégia Intézet Nonprofit Kft.

EI_logo_SZINES_HU

Az Energiastratégia Intézet Nonprofit Kft. 2023. július 1-jével jött létre a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. bázisán. Az Intézet tevékenységei között a továbbiakban is ellátja a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos stratégiaalkotási, adatbáziskezelési és kutatási tevékenységet a Nemzeti Alkalmazkodási Szakterülete révén, ezzel továbbvíve a 2012-ben alapított Nemzeti Alkalmazkodási Központ feladatait. A NASz fontos szerepet tölt be az EM klímapolitikával összefüggő szakpolitikai tevékenységének támogatásában, közreműködik az éghajlatvédelem stratégiai megalapozásában, fejleszti és működteti a − klímaváltozás hatásainak elemzését elősegítő − Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszert (NATéR: https://nater.mbfsz.gov.hu/). Mindemellett számos éghajlatvédelmi, alkalmazkodási projektfeladatot lát el hazai és nemzetközi szinten.

A projekt feladatainak ellátásában elsősorban az Energiastratégia Intézet Nonprofit Kft. Nemzeti Alkalmazkodási Szakterülete (NASz) vesz részt, amely portfóliójával összhangban az éghajlatpolitikai, stratégiai tervezési, klímaalkalmazkodási területeken támogatja a LIFE-CLIMCOOP projektet, valamint éghajlati szemléletformálással és tudásátadással kapcsolatos tapasztalataival segíti az együttműködést.

További információ: https://nater.mbfsz.gov.hu/

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

NAKFO_MBFSZ_teljes_PNG

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) 2017-ben jött létre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet egyesítésével. Fő tevékenységei közé tartozik a klímapolitikai, bányafelügyeleti, földtani és geofizikai kutatási és állami feladatok ellátása. A Szolgálat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányítása alá tartozik.

A projekt feladatainak ellátásában elsősorban a – Szolgálat egyik szervezeti egysége − a 2012-ben alapított Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály (NAKFO) vesz részt. A NAKFO fontos szerepet tölt be az ITM klímapolitikával összefüggő szakpolitikai tevékenységének támogatásában, közreműködik az éghajlatvédelem stratégiai megalapozásában, fejleszti és működteti a − klímaváltozás hatásainak elemzését elősegítő − Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszert (NATéR: https://nater.mbfsz.gov.hu/). Mindemellett a főosztály számos éghajlatvédelmi, alkalmazkodási, környezet-, és vízföldtani projektfeladatot lát el hazai és nemzetközi szinten.

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály szakmai portfóliójával összhangban az éghajlatpolitikai, stratégiai tervezési, klímaalkalmazkodási területeken fogja támogatni a LIFE-CLIMCOOP projektet, valamint éghajlati szemléletformálással és tudásátadással kapcsolatos tapasztalataival segíti az együttműködést.
További információ: https://mbfsz.gov.hu/, http://nakfo.mbfsz.gov.hu/

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért

kovet_logotipia__NEW2

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért egy nem nyereségorientált, a kormányzattól és érdekcsoportoktól függetlenül működő közhasznú szervezet. Szolgáltatásokat nyújt és gyakorlatias programokat szervez a felelős vállalatirányítás területén, kiemelten a környezetre kisebb terheket rovó vállalati működés elterjesztése érdekében. Főbb céljai a vállalatok és egyéb szervezetek környezeti és társadalmi felelősségének erősítése, a környezettudatos vállalatirányítással kapcsolatos ismeretek népszerűsítése, külföldi tapasztalatok megismerése nemzetközi hálózat segítségével és a társadalom tájékoztatása az ilyen irányú tevékenységekről. Valamint azon felismerés nyilvánvalóvá tétele, hogy a környezeti és társadalmi szempontokat is figyelembe vevő vállalati gazdálkodás nem költségnövelő tényező, hanem hozzájárul az érintett vállalat és az egész gazdaság sikeréhez. Továbbá a környezetkímélő és a fenntartható fejlődés szempontjából legjobb termékek, szolgáltatások piaci elterjedésének támogatása. Szintén célul tűztük ki az ökoszociális piacgazdaság kifejlődésének elősegítését, a környezeti elemek és természeti erőforrások megóvásához való hozzájárulást. Mindezek megvalósítása érdekében együttműködünk a fenti célokat valló üzleti, kormányzati, társadalmi és egyéb szervezetekkel. A KÖVET Egyesület az INEM és a Global Footprint Network magyarországi tagja, a GRI partnerszervezete.

GeoGold Kárpátia Kft.

geogold_logo_fekvo2

A 2005-ben alapított GeoGold Kárpátia Kft. hidrogeológiai, mérnökgeofizikai, környezetvédelmi projektekkel foglalkozik. Tizenegy fős csapatunk geológusokból és geofizikus-mérnökökből tevődik össze. Számos hazai és európai uniós felszín alatti vízkutatási projekt megvalósításában vettünk részt, a Külügyminisztérium támogatásával Tanzániában kétszer is teljesítettünk ivóvíz-kutatási feladatokat. Műszerparkunk fejlesztése fontos mozgatórugója cégünknek.

A LIFE-CLIMCOOP projektben feladatunk a földtani-, vízföldtani szakértés Kazincbarcika érintett területére vonatkozóan, valamint a Sajó és Tardona-patak mentén a felszín alatti természetes vízvisszatartási, víztározási módszerek lehetőségének vizsgálata. Konkrét, egymásra épülő feladataink a terepi mérések megszervezése és elvégzése, melyek magukba foglalják a környező kutakban végzett kúthidraulikai vizsgálatokat és geofizikai méréseket. Ezen új eredmények és archív adatok alapján hozunk létre egy GIS adatbázist és 3D hidrogeológiai modellváltozatokat, melyeknek a segítségével javaslatot teszünk a villámárvizek hatásai ellen tervezett rönkgátak helyére és a lokális víztározási lehetőségekre. A projekt keretében végzett vizsgálatok alapján, együttműködve a projektpartnerekkel, alkalmazkodási szempontok beépítésére teszünk javaslatot a jövőbeli városi fejlesztési és településrendezési tervekre vonatkozóan.

A projekt az Európai Unió LIFE programja, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. és az Energiaügyi Minisztérium támogatásával valósul meg.

Copyright © 2020 LIFE-CLIMCOOP