PROJEKT

Projekt címe: VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT

Projektazonosító: LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP
Projekt időtartam: 2020. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.
Koordináló kedvezményezett: Miskolci Egyetem

Együttműködő partnerek:

Kazincbarcika Város ÖnkormányzataBorsodChem Zrt.Energiastratégia Intézet Nonprofit Kft.KÖVET Egyesület a Fenntartható GazdaságértGeoGold Kárpátia Kft.

Projekt költségvetése: 2,95 millió euró
Európai uniós támogatás: 55%
Nemzeti önerő támogatás: 22,5%

A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával, valamint a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. és az Energiaügyi Minisztérium társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt támogatja a hazai klímapolitikai stratégiai dokumentumok (NÉS-2, ÉCsT, NEKT, Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia) alkalmazkodási céljainak elérését, valamint hozzájárul számos Európai Uniós stratégiai célkitűzés teljesítéséhez is, mint az Európai Unió Alkalmazkodási Stratégiája, az Európai Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének célkitűzései, EU Biodiverzitás Stratégia 2020-ig, EU Fenntartható Fejlődés Stratégia, EU Víz Keretirányelv.

A LIFE-CLIMCOOP projekt általános célja olyan köz- és magánszféra közötti partnerség, városi és vállalati együttműködés fejlesztése, tesztelése és disszeminációja, amelynek során az érdekelt felek kollektíven lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok csökkentése érdekében, valamint lépéseket tesznek a sérülékeny városi és vállalati területek közös klímaalkalmazkodásának erősítése céljából a régióban, Magyarországon és Kelet-Közép-Európa társadalmi és gazdasági szempontból hasonló adottságú területein.

A projekt keretében elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálaton alapul. Létrejön egy módszertani útmutató, valamint egy online alkalmazkodási jógyakorlat gyűjtemény, amelyek a közös alkalmazkodási klímastratégiák kidolgozási gyakorlatának replikációját segítik majd elő más települési önkormányzatok és ipari vállalatok számára hazánkban és az EU területén.

Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előmozdítására. Az éghajlatváltozási platformot koordináló szervként hozzák létre, a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövő kutatócsoportot (Future Research Group) alakítanak, valamint egy egyedülálló klímaalapot indítananak a helyi kisléptékű és kis költséggel járó alkalmazkodási intézkedések támogatására.

Kisléptékű természetalapú adaptációs intézkedések megvalósítására kerül sor Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. területén a helyi sebezhetőség csökkentése és további járulékos előnyök, mint a biodiverzitás megőrzése érdekében. E beavatkozások érintik az esővíz-gazdálkodást, a városi zöldfelületek bővítését, zöldtetők létesítését, a korábbi ipari területek többfunkciós alkalmazkodási eszközökké alakítását, ökológiai folyosók létrehozását, valamint a városi öntözési terv klímaszempontú frissítését.

Kifejlesztésre és tesztelésre kerülnek intelligens alkalmazkodási eszközök az alkalmazkodó-képesség és a lakosság tudásbázisának növelése érdekében, mint a városi fakataszter és interaktív térkép; vagy a helyi kis vízfolyások katasztere.

Megtörténik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjainak integrálása Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. működési gyakorlatába és szabályozásaiba, valamint elkészül a város és a BorsodChem közös hőségriadó terve.

A különböző származású szürkevizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési szennyvíz) újrafelhasználására, a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának optimalizálására kifejlesztésre kerül egy prototípus berendezés, amely hosszú távon, a projekt időszak során kipróbált megoldások nagyléptékű alkalmazásával elősegíti a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentését is.

A létrejött vízgazdálkodási modell, alkalmazkodási együttműködési gyakorlat a projekt eredményeinek replikálását fogja szolgálni (hazánkban és az EU-ban), elősegítve ezáltal további köz-, és magánszféra közötti partnerség kialakulását, létrejöttét.

A projekt kiegészül emellett az eredményeket széles körben ismertető oktatási és képzési tevékenységekkel, valamint folyamatos kommunikációs és disszeminációs munkával is. A projekteredmények előrehaladását, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomonkövetését széleskörű monitoringtevékenység biztosítja majd a projekt során és az utánkövetési időszakban is.

Galéria

Tevékenységek

A. Előkészítő intézkedések

 • A1 Települési tisztított szennyvíz többcélú felhasználását biztosító prototípust előkészítő tevékenységek
 • A2 A kiinduló állapot feltárása

C. Végrehajtási intézkedések

 • C1 Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös klímastratégiájának kidolgozása
 • C2 Együttműködési mechanizmusok kialakítása Kazincbarcika város és a BorsodChem Zrt. között
 • C3 Kisléptékű városi alkalmazkodási intézkedések
 • C4 SMART megoldások
 • C5 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás általános érvényesítése a BorsodChem belső szabályzatában és Kazincbarcika helyi önkormányzati szabályozásában
 • C6 A BorsodChem és Kazincbarcika közös szürkevíz-kezelési és újrafelhasználási rendszerének prototípusa
 • C7 A Sajó-vízgyűjtő szintjén az éghajlatváltozással kapcsolatos tudatosság javítása a vízkészletek éghajlati hatásainak jobb megértése révén, a vízzel kapcsolatos átfogó tudatosság javítása, városi és önkormányzati, üzleti, vállalati szinten

D. Az intézkedések hatásának figyelemmel kísérés

 • D1 Monitoring (prototípus monitoringja, végrehajtási tevékenységek monitoringja, kommunikációs és disszeminációs tevékenységek monitoringja)

E. Kommunikáció és az eredmények terjesztése

 • E1 A projekt eredményeinek disszeminációja
 • E2 Oktatás és tudásátadás
 • E3 Kolorcity “Zöld” – KolorGreen
 • E4 Kötelező kommunikációs tevékenységek

F. Projektmenedzsment

 • F1 Általános projektmenedzsment, jelentések, After-LIFE terv

A projekt az Európai Unió LIFE programja, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. és az Energiaügyi Minisztérium támogatásával valósul meg.

Copyright © 2020 LIFE-CLIMCOOP