A szélsőséges időjárás felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata

Projektazonosító: LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP

A LIFE-CLIMCOOP klímaadaptációs projektben folyamatosan nyomon követjük a Sajó vízgyűjtőjén bekövetkező szélsőséges időjárási változásokat, melyek közül egyre gyakoribbak a hirtelen érkező és intenzív csapadékok. Ezek egyik hatásaként a folyókon nagy áradások jelennek meg, a vízhozamuk hirtelen megnövekszik. Ez történt 2020 májusában is, amikor a Sajó folyó áradása és vízátfolyások miatt közutakat is le kellett zárni a 26-os számú út és Sajókaza település közötti szakaszon.

A LIFE-CLIMCOOP projektben fontosnak tartjuk, hogy a Sajó vízhozam- és vízszintváltozását nyomon követve megértsük és modellezzük a szélsőséges időjárási viszonyok felszín alatti vizekre gyakorolt hatását. Ezért egyik lépésként automata vízszint- és hőmérséklet-regisztráló műszereket telepítettünk 2021. március 12-én a BorsodChem Zrt. területén található – Sajóhoz közeli – 3 db figyelőkútba (SZT-11, DVD-7 és 21-es számú figyelőkutak). E vízszintmérés célja egyrészt, hogy minél több és pontosabb vízföldtani adat (nyugalmi és üzemi vízszint, felszín alatti rétegek szivárgási tényezője stb.) – mint input paraméter – álljon rendelkezésre a projekt keretében készülő hidrogeológiai modellhez, másrészt megfigyelni a Sajó vízhozam- és vízszintszintváltozásának a felszín alatti vizekre gyakorolt hatását.

 

1. ábra DATAQUA típusú automata vízszint- és hőmérséklet-regisztráló műszer telepítése és rögzítése a BorsodChem Zrt. területén a 21-es számú figyelőkútba

2. ábra Vízszintmérés a DVD-7 jelű figyelőkútnál

A hidrogeológiai modellel a lokális felszín alatti víztározási lehetőségeket és a szélsőséges időjárás (extrém száraz és szélsőségesen csapadékos időszakok) felszín alatti vizekre gyakorolt hatását vizsgáljuk. A 3 db műszert a Sajótól egyre távolabbi figyelőkutakba helyeztük el annak érdekében, hogy a folyótól való távolság függvényében figyelhessük meg az időjárás Sajó (és közvetve a figyelőkutak) vízállására gyakorolt hatását.

A BorsodChem Zrt. e figyelőkutakra vonatkozóan negyedévente, félévente vagy évente rendelkezik ugyan nyugalmi vízszint adatokkal, ugyanakkor a tervezett modellezéshez gyakoribb (óránkénti) és idősoros adatmennyiség szükséges. A műszerek a tervek szerint legalább egy hidrogeológiai cikluson keresztül (kb. 1 év) üzemelnek majd a területen és óránként regisztrálják a vízszintet és a hőmérsékletet.

A figyelőkutaknál szivattyúteszteket is végeztünk 2021 májusában, ahol a vízkivétel által előidézett felszín alatti depressziós tér és áramlási viszonyok alakulását vizsgáltuk: a szivárgási tényezőt legpontosabban a vízkivétel által a figyelőkutakban előidézett vízszintcsökkenésből és a visszatöltődés üteméből számíthatjuk ki. A vizsgálatok elengedhetetlen feltételei a hidrogeológiai modellnek, az adatok feldolgozása folyamatban van.