Sajószennyezés, hatásvizsgálat a projekt területén

A LIFE-CLIMCOOP projekt központi kérdése a Sajó-folyó vízének monitorozása (vízhozam, hőmérséklet), az éghajlatváltozás hatásainak nyomon követése, ezt segíti a valós idejű vízadatokat megjelenítő online rendszerünk is (https://life-climcoop.hu/water_dashboard/).

A Sajó szlovákiai szakaszán először február közepén észlelték a folyó vizének vöröses elszíneződését, az ügyben indult vizsgálódás során kiderült, hogy a szennyeződést az egykori Siderit üzem telephelyéről, az alsósajói vasércbányából a folyóba kerülő szennyezett víz okozza.

Fontosnak tartottuk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a toxikus fémek veszélyt jelentenek-e a projekt megvalósítási helyszínén az élővilágra, környezetre, emberi egészségre.

Vizsgálatunk során a mintákat mindig ugyanarról a helyről, Felsőzsolcánál, a Bárczay-kastéllyal szemben lévő folyószakasznál, a parttól 6 – 6,5 m-re vettük ki. Megfelelő reagenseknek a helyszínen történő hozzáadásával biztosítottuk az oldatok stabilitását.

A méréseket a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetében hajtottuk végre, az Intézet birtokában lévő induktív csatolt plazma spektrométer segítségével, amely akár 70 – 72 elem mérését is képes elvégezni egyszerre. A vas mellett az alumínium, bárium, mangán, nikkel, ólom és cink elemeket vizsgáltuk.

Az eredmények az 1. táblázatban találhatók, mg/liter egységben feltüntetve.

1. táblázat: a vízmintákban mért fémes elemek koncentrációi

Mintavétel dátuma Al Ba Fe Mn Ni Pb Zn
2022. márc. 23 0,105 0,034 0,793 0,176 0,010 0,002 0,011
2022. márc. 25 0,153 0,036 0,335 0,288 0,010 0,001 0,006
2022. márc. 27 0,059 0,032 0,345 0,285 0,010 0,003 0,009
2022. márc. 28 0,109 0,035 0,370 0,276 0,011 0,004 0,008
2022. márc. 29 0,131 0,037 0,342 0,247 0,011 0,005 0,009
2022. márc. 30 0,182 0,036 0,413 0,402 0,010 0,003 0,002

A mintavételek eredményeiből megállapítható, hogy a vizsgált elemek kis mennyiségben vannak jelen a folyó vízében, és ezek az értékek egyetlen esetben sem érik el a felszíni vizekre vonatkozó határértékeket. Megerősítést nyert, hogy a Sajó felső szakaszán történt szennyezésnek, – valószínűleg a fokozatos hígulás miatt, – nincs hatása a folyó alsó szakaszán.

Fotó: Orosz Örs, Berzéte - Csermosnya befolyás