Egyedi víztisztító berendezés a BorsodChemnél

A következő évtizedek egyik legnagyobb kihívása az emberiség számára a globális klímaváltozás. Bár a jelenség káros hatásainak csökkentésére, illetve megállítására világméretű tervek léteznek és egyeztetések történnek kormányközi szinteken és nemzetközi fórumokon, a klímaváltozással még az optimális esetben is hosszú ideig együtt kell élnie az emberiségnek. Az ezzel összefüggő negatív hatások területenként eltérő módon jelentkeznek, ezért azok kezelésének egyik hatékony módja a régiók, helyi közösségek szintjén történő klímaadaptációs eljárások kidolgozása és megvalósítása lehet. A lokális szinten megvalósuló intézkedések eredményeként kialakuló alkalmazkodóképesség elősegíti az éghajlatváltozás okozta sérülékenység csökkentését.

Ezzel a szándékkal és szellemiséggel nyújtott be a BorsodChem a Miskolci Egyetemmel és Kazincbarcika városával közösen egy, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében kidolgozott uniós pályázatot, a LIFE-CLIMCOOP-ot. Az EU támogatást elnyert projekt elsődleges célja a helyi iparvállalat és Kazincbarcika hosszútávú együttműködése folytán megvalósuló klímaadaptáció. A pályázatban vállalt feladatok megvalósítását a három említett résztvevőn túl a Nyugat-Balkáni Zöld Központ, a Geogold Kárpátia Kft. és a KÖVET Egyesület szakértői közreműködéssel támogatják.

A projekt egyik leghangsúlyosabb célkitűzése a Sajó folyóból kivett víz mennyiségének csökkentése. Ennek eléréséhez a BorsodChem kazincbarcikai telephelyén a vegyipari nagyvállalat számára egyedileg gyártott prototípus berendezést vettek használatba, amelyet egy konténer belsejében alakítottak ki. A Hidrofilt Kft. által tervezett és kivitelezett, többfunkciós vízkezelő egységet 2023. január 25-én vették át a BorsodChem szakemberei. Az eszköz segítségével szennyezőanyagokat tartalmazó vizek is megtisztíthatók újra felhasználási céllal. A BorsodChem jelenlegi szennyvízkezelési technológiáinak köszönhetően ezek a típusú vizek ugyan szerves anyagoktól már mentesek, a kihívást viszont az jelenti, hogy azokban a szervetlen sók a folyó vizéhez képest magasabb koncentrációban vannak jelen. 

A prototípusra érkező, már előkezelt vízáramoknak a multimédiás szűrést követően finomsótalanítási folyamatokban csökkentik a vezetőképességét. Ezt több, fordított ozmózis és ioncsere technológiai lépés útján lehet elérni. A korábbi ioncserélő megoldások helyett, ahol a gyanták telítődése utáni vegyszeres regenerálás során jelentős szennyvízmennyiség keletkezett, a mostani prototípus vegyszermentes és folyamatos önregeneráló megoldása lehetővé teszi a technológiai víz gazdaságos visszaforgatását. A BorsodChem számára ez a fajta víz újrahasznosítás jelentheti az elsődleges megoldást a Sajó folyóból történő vízkivétel csökkentésére. A termék, a tisztított ionmentes víz a kezelést követően újabb ciklust kezdhet meg a BorsodChem vízrendszerén belül, vagy alternatívaként akár Kazincbarcika város vízellátottságát növelheti például öntözővíz formában.

A vállalat mérnökei a prototípus tesztelését több vízmegtakarításra optimális területen, így például a hűtőtornyok vízkörénél, a Szennyvíztisztító Üzem különböző kezeltvíz ágainál, illetve a víztisztító művek koncentrátumkezelésénél is tervezik.

Amennyiben a prototípus berendezésen végzett kísérletek a várakozásoknak megfelelő eredménnyel járnak, a BorsodChem e tapasztalatok alapján megvalósíthatja a víztisztító egység ipari méretben történő kialakítását. Ezáltal a jövőben jelentős mennyiségű technológiai víz visszaforgatása történhet meg, csökkentve így a felhasznált nyersvíz, valamint a kibocsátott kezeltvíz mennyiségét egyaránt. A program szorosan kapcsolódik a vállalat fenntarthatósági célkitűzéseihez, amelyek keretében a cég vállalta, hogy 2030-ra 10 százalékkal csökkenti a Sajóból kiemelt, majd a technológiai folyamatokban felhasznált víz mennyiségét.

A prototípushoz hasonló beruházások hosszú távon csökkentik az aszályos időszakokhoz köthető klímakockázatok bekövetkezési valószínűségét, így segítve a Sajó folyó vízgyűjtőterületén fekvő települések és az ott működő vállalatok vízgazdálkodását. A projekt eredményei és megismételhetősége jó gyakorlatként példát mutathat más város-vállalati klímaalkalmazkodási együttműködések számára.